یکی از پیشروان صنعت روسیه در زمینه ی تولید الکتروموتور و درایو می باشد که در سال 1991تاسیس شد و از حیث حجم فروش محصولات جزء 400 شرکت بزرگ فروشنده و صادر کننده الکتروموتورها در فدراسیون روسیه محسوب می شود، همچنین شرکت مذکور شریک رسمی صندوق Skolkovo   و عضو اتحادیه مهندسی روسیه می باشد.