فعالیت ها و سوابق


•    تامین قطعات و کالاهای نیروگاه منتظری اصفهان
•    تامین قطعات و کالاهای نیروگاه رامین اهواز
•    برگزاری دوره ارتقاء مهارت های فنی پرسنل الکتریک شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه منتظری 
•    برگزاری دوره ارتقاء مهارت های فنی کارشناسان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در روسیه
•    شرکت در پروژه مدرنیزاسیون واحد های 5 تا 8 نیروگاه شهید منتظری بصورت سیکل ترکیبی در قالب  EPC+F با مشارکت شرکت پاورماشین روسیه و شرکت زیمنس آلمان
•    شرکت در پروژه مدرنیزاسیون واحد های 1 تا 6 نیروگاه رامین اهواز با مشارکت شرکت پاورماشین روسیه بعنوان سازنده اصلی قطعات نیروگاه در قالب EPC+F 
•    شرکت در پروژه طرح توسعه بخش بخار نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه حذف لوله های سوپر هیتر تشعشعی بویلر
•   پروژه جوشکاری روتور 80 مگاواتیGE
•   حذف لوله های سوپر هیتر تشعشعی بویلر