بزرگترین شرکت در زمینه انرژی و دارای تجربه بین المللی و تخصص درطراحی، ساخت و تحویل تجهیزات حرارتی، هسته ای، آبی و نیروگاههای توربین گازی در فدراسیون روسیه می باشد.

•    بیش از 300000 مگاوات ظرفیت نصب شده در 57 کشور جهان
•    دارای مکان چهارم در جهان و در زمینه تجهیزات نصب شده
•    بزرگترین بخش مهندسی-طراحی درکشور روسیه در زمینه انرژی
•    سازنده طیف گسترده ای از تجهیزات انرژی با استانداردهای جهانی
•    دارای سیستم بهبود مستمر فرآیندهای کسب و کار
•    بیش از 20000 نفر کارمند